Certifikace

FOMA BOHEMIA spol. s r.o je výrobcem fotografických materiálů s dlouholetou tradicí.
V roce 1997 zaveden systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 46001.
V roce 2001 získáno oprávnění označovat medicinální RTG filmy MEDIX a DENTIX evropskou značkou shody
CE podle directivy EU č.93/42.
V roce 2010 proběhl recertifikační audit podle EN ISO 9001:2009 a EN ISO 13485:2003.

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 č.8100182
Certifikát ČSN EN ISO 13485:2012 č. 8100183

Novinky