FOMA AIR 200

panchromatický černobílý negativní středně citlivý film se zvýšenou strmostí, s prodlouženou spektrální citlivostí v červené oblasti. Film je zvlášť vhodný pro pořizování leteckých snímků s určením pro sběr informací a jejich využití pro kartografii, letecký průzkum, vývojové studie i obecnou leteckou fotografii a pro kamery prostorového dozoru objektu nebo silničního dozoru.

Novinky