AGFA Curix CP-B

Modře emitující zesilující folie na bázi vzácných zemin s BaFBr se zesilujícím účinkem 400  pro použití v radiodiagnostice v kombinaci s modrocitlivými rentgenovými filmy.
Dodává se ve formátech 18x24, 18x43, 24x30, 30x40, 35x35 a 35x43 cm.

Novinky