CAWO ABS

Plastové kazety s homogenním magnetickým přítlakem mezi filmem a zesilující folií potlačující lokální neostrosti. Kazety se dodávají bez okna, nebo s oknem buď podle evropské normy (ABS-EU), nebo podle americké normy (ABS-US).
Kazety CAWO ABS se dodávají:
samostatně bez folií- s modrocitlivými foliemi na bázi vzácných zemin
CAWO SE 2 (třída citlivosti 200)
CAWO SE 4 (třída citlivosti 400)
CAWO SE 8 (třída citlivosti 800) - se zelenocitlivými foliemi na bázi vzácných zemin
CAWO OG 2 (třída citlivosti 100)
CAWO OG 4 (třída citlivosti 200)
CAWO OG 8 (třída citlivosti 400)
CAWO OG 16 (třída citlivosti 800)
CAWO OG Gradual (třída citlivosti 200-800)
Dodávané rozměry:13x18, 15x30, 18x24, 18x43, 20x40, 24x30, 30x40, 35x35 a 35x43 cm

Novinky