CAWO MMS

Kovové kazety s magnetickým přítlakem v provedení bez okna. Lze do nich zabudovat souřadnicový rastr nebo Lysholmovu clonu.
Kazety CAWO MMS se dodávají:
- samostatně  bez folií
- s modrocitlivými i zelenocitlivými foliemi CAWO
- s modrocitlivými i zelenocitlivými foliemi Rarex
Dodávané rozměry:
15x40, 18x24, 18x43, 20x40, 24x30, 30x40, 35x35, 35x43, 20x60, 20x96, 30x90 a 30x120 cm

Novinky