CAWO OG

Pro použití v radiodiagnostice v kombinaci s zelenocitlivými rentgenovými filmy.
Zesilující folie na bázi vzácných zemin obsahující dioxid-sulfid gadolinitý aktivovaný terbiem. Dodávají se ve formátech od 13x18 do 30x120 cm.
Dodávají se tyto druhy:
OG2 (třída citlivosti 100)
OG4 (třída citlivosti 200)
OG8 (třída citlivosti 400)
OG16 (třída citlivosti 800)
OG Gradual (třída citlivosti 200-400)

Novinky