CAWO SE

Zesilující folie na bázi vzácných zemin obsahující oxibromid lanthanitý aktivovaný terbiem.Dodávají se ve formátech od 13x18 do 30x120 cm.
Dodávají se tyto druhy:
SE2 (třída citlivosti 200)
SE4 (třída citlivosti 400)
SE8 (třída citlivosti 800)

Novinky