Classic E.O.S.

Vyvolávací automat pro zpracování filmů (ekologicky optimalizovaný systém). VA má zdvojený ustalovací tank, vysokou předností je velmi nízký obsah stříbra v odpadní vodě a 35%ní úspora ustalovače. Lze jej nastavit na 60, 90 a 120 s cyklus zpracování, kapacita je 240 filmů (24x30 cm) za  hodinu při zprac. procesu 90 s. Minimální rozměr zpracovávaného filmu je 10x10 cm, max. šíře filmu je 43 cm.

Technický list

Novinky