Registrační papír pro tachografy

používá se jako registrační papír pro tachografy /registrační rychloměry/ motorových kolejových vozidel k průkaznému záznamu veličin pohybu stroje, jako je rychlost, směr pohybu, dobu jízdy a dobu stání, ujetou vzdálenost v časové ose. V závislosti na typu rychloměru lze registrovat i tlak vzduchu v brzdách a až 2 elektronické veličiny, například zapnutí vlakového zabezpečovače a návěstní pojem „stůj“ na kódovaných tratích. Záznam je mechanický, vrypem hrotů přístroje do vrstvy nanesené na papíru.  

Technický list

Novinky