Výrobní program FOMA

pro amatérské a profesionální fotografy

černobílé negativní a inverzní filmy řady FOMAPAN, černobílé papíry Fomaspeed s pevnou i proměnnou gradací, Fomabrom, Fomalux a papíry s teplým tónem Fomatone MG, barevné negativní filmy řady Fomacolor a Equicolor.

pro zdravotnictví

Rentgenové medicinální filmy řady MEDIX pro klasické i moderní diagnostické metody v řadě druhů a variant, zubní lékařské rentgenové filmy, vyvolávací automaty, negatoskopy, senzitometry, denzitometry, kompletní servis a poradenské služby.

pro polygrafický průmysl

Fotomateriály pro osvitové jednotky, skenery, kamery, kontaktní materiály atd., vč. ofsetových desek, vyvolávací automaty, kopírovací rámy, servis a poradenství

pro strojírenství

Technické radiografické filmy řady INDUX a FOMADUX pro nedestruktivní defektoskopii, doplňkový sortiment, servis a poradenství.

speciální materiály 

Filmy pro osobní dozimetrii, černobílé filmy pro letecké snímkování, filmy pro kamery stálého dozoru objektů i silničního provozu, daktyloskopické fólie, EKG a tachografické papíry, filmové pásy pro zavádění filmů do promítacích přístrojů.

zpracovatelské lázně

Zpracovatelské lázně pro všechny druhy vyráběných fotografických materiálů ve formě kapalných koncentrátů i prášků, tónovače, přerušovací lázeň a smáčedla.

RTG systémy

RTG přístroje a zařízení pro zdravotnictví a nedestruktivní defektoskopii.

FOMA má k dispozici vlastní vývojové oddělení a navazuje na více než 90letou tradici výroby fotografických materiálů.
Celý výrobní sortiment  je  podrobován nepřetržitému inovačnímu procesu.

Novinky