FOMAFIX+FOMAFIX H

souprava kapalných koncentrátů utvrzujícího ustalovače pro strojní zpracování lékařských radiografických filmů. Ustalovač FOMAFIX se vyznačuje vysokou ustalovací rychlostí a účinností, silnou tvrdící a pufrační schopností a dlouhodobou stabilitou. Utvrzovač FOMAFIX H zvyšuje tvrdící schopnost ustalovače, mechanickou odolnost filmu a zkracuje dobu zpracování filmu.

Technický list

Novinky