Fomapan 400 Action

panchromaticky senzibilizovaný černobílý negativní film, který vyhouvje vysokým nárokům na nízkou zrnitost, dobrou rozlišovací schopnost a obrysovou ostrost. Film je určen pro fotografování za nepříznivých světelných podmínek nebo pro použití kratších expozičních časů

Technický list

Novinky