G334i

Dvousložkový ustalovač Agfa G334(i) vyniká minimální emisí
zapáchajících látek. Ta byla dosažena snížením vypařování obou
složek - kyseliny octové a oxidu siřičitého. Účinnost a kvalita
ustalovače nebyla snížena a proto není potřeba zvyšovat
množství regenerace vyvolávacího automatu.

Technický list

Novinky