Rollfilm FOMADUX

je speciální adjustační forma technického radiografického filmu určená pro průmyslové defektoskopické zkoušky za použití rentgenového nebo gama záření. Speciální forma obalu zajišťuje odolnost filmu proti světlu, vlhkosti a mastným nečistotám.
Jako FOMADUX ROLLFILM se dodávají tyto druhy technického radiografického filmu:
– INDUX R4 s olověnými foliemi
– INDUX R5 s olověnými foliemi
– NDUX R7 s olověnými foliemi

Technický list

Novinky