Fomapan R 100

je černobílý panchromaticky senzibilizovaný film určený pro  snímání filmovou kamerou nebo pro zhotovení černobílých diapozitivů. Vyznačuje se velmi dobrou rozlišovací schopností a vysokou hranovou ostrostí. Vyrábí se na triacetátové nebo polyestrové podložce, v šíři 16 mm (jednostranně perforovaný), 2x8 mm film (standard) 2x8 mm DS8 a v šíři 35 mm jako oboustranně perforovaný film v kazetě 135–36 pro 36 snímků 24x36 mm nebo jako metráž v obvyklých délkách. Citlivost materiálu: 21°C (100 ASA) při zpracování procesem R-100.

Technický list
Zprac.set

Novinky