Speciální materiály

Daktyloskopické folie

Fólie pro kriminalisticko-technické použití jsou určeny ke snímání daktyloskopických nebo trasologických otisků v kriminalistické praxi. Zajištění a vyhodnocení těchto stop vede k identifikaci osoby nebo věci.

Personal monitoring film

Foma PMF je komplet dvou filmů určených pro osobní dozimetrii záření gama, rtg a elektronů:
Foma DF10 je vysoce citlivý film oboustranně polévaný na modře probarvenou polyethylentereftalátovou podložku,
Foma DF2 je nízkocitlivý (havarijní) film.
Filmy se vyrábějí v rozměru 3 x 4 cm (dle ISO 3665). Jedno balení obsahuje 150 ks kompletů filmů DF10+DF2 světlotěsně zabalených ve vlhkonepropustném obalu.
Filmy se umísťují do dozimetrických kazet a v závislosti na způsobu zpracování umožňují měřit osobní dávkové ekvivalenty fotonového záření v rozpětí energií 15 keV až 6 MeV v rozsahu 0,1 mSv – 2 Sv.

Inkjet materiály

FOMA, tradiční výrobce fotografických materiálů, dodává na český trh papíry a fotopapíry pro inkoustový tisk digitálních fotografií. Fotografické, reprografické a textové práce lze na inkjet materiálech FOMA realizovat tepelnou i piezoelektrickou technologií tisku, a to inkousty na barvivové i pigmentové bázi. Široký výběr různých druhů papírů, jejich povrchů, gramáží, formátů, barevného tónu podložky apod., dává prostor pro bohatou škálu aplikací.
Moderní inkjetové materiály tuzemské značky Foma vyhovují požadavkům kreativity, rychlosti a pohodlnosti zpracování, relativně nízké ceny a vysoké kvality barevné nebo monochromatické fotografie .

Počínaje rokem 2000, kdy se poprvé na českém trhu objevily papíry Foma pro inkoustový tisk digitálních fotografií, nabídka a kvalita sortimentu neustále roste. U všech matných papírů, jak jednostranně, tak oboustranně ovrstvených, došlo k inovaci absorpční vrstvy, která tak poskytuje jemnější rozlišení tiskových bodů. Fotografické, reprografické a textové práce lze nyní na inkjet papírech Foma realizovat tepelnou i piezoelektrickou technologií tisku a to inkousty na barvivové i pigmentové bázi. Široký výběr různých druhů papírů, resp. jejich povrchu, gramáže, formátu, barevného tónu podložky apod. vytváří prostor pro bohatou škálu aplikací zejména v oblasti fotorealistického tisku.

Letecké filmy

Letecké filmy jsou panchromatické černobílé negativní středně citlivé filmy se zvýšenou strmostí, s prodlouženou spektrální citlivostí v červené oblasti. Jsou zvlášť vhodné pro pořizování leteckých snímků s určením pro sběr informací a jejich využití pro kartografii, letecký průzkum, vývojové studie i obecnou leteckou fotografii a pro kamery prostorového dozoru objektu nebo silničního dozoru.
– Vynikající rozlišovací schopnost umožňuje jasné rozlišení detailů, vysoká expoziční pružnost zajišťuje čitelnost i ve stínech.
– Změna strmosti od 1,10 do 1,60 závisí na době vyvolávání a použité vývojce, což umožňuje řídit gradaci a dosáhnout optimální kvality obrazu.
– Film má velmi účinnou antihalační vrstvu, která zajišťuje vysokou rozlišovací schopnost. Tato vrstva se odbarvuje během zpracování.
– Použitá polyesterová podložka zajišťuje vynikající rozměrovou stabilitu během zpracování i archivace a umožňuje tak vysokou přesnost při vyhodnocování snímků, zvláště při použití v kartografii.

Tachoscript

Tachoscript se používá jako registrační papír pro tachografy /registrační rychloměry/ motorových kolejových vozidel k průkaz-nému záznamu veličin pohybu stroje,jako je rychlost, směr pohybu, dobu jízdy a dobu stání, ujetou vzdálenost v časové ose.

Novinky